Hiện tại do bận rộn nên tình trạng quên đổi bằng lái xe trước thời hạn dẫn tới việc bằng lái xe (Giấy phép lái xe) hết hạn sử dụng và không còn giá trị. Đa số chúng ta đều không biết từ đó sẽ đăng ký học thi lại từ đầu sẽ tốn kém nhiều chi phí và thời gian chờ đợi rất lâu.

Chúng tôi chuyên hỗ trợ đổi bằng hết hạn tất cả các hạng với thời gian nhanh chóng và thủ tục đơn giản.

Đối với bằng lái xe hạng A1, A2 thì không có thời hạn và có giá trị sử dụng vĩnh viễn.

Theo quy định bằng lái xe hạng B1 (có giá trị thời hạn đến 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam), B2 (có thời hạn 10 năm), Hạng C, D, E, Fc (có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp).

đổi bằng lái xe hết hạn

Dịch vụ đổi bằng lái xe hết hạn các hạng B1 B2 C D E Fc

1. Bằng lái hết hạn từ 0 đến trước 3 tháng:

 • Sẽ không cần thi lại
 • Thời gian có bằng: 3 tuần

2. Bằng lái hết hạn từ 3 đến trước 12 tháng:

 • Sẽ thi lại phần lý thuyết
 • Thời gian thi: 3 – 4 tuần
 • Thời gian có bằng sau thi đậu: 3 tuần

3. Bằng lái hết hạn quá 12 tháng:

 • Sẽ thi lại toàn phần: lý thuyết + sa hình + đường trường
 • Thời gian thi: 3 – 4 tuần
 • Thời gian có bằng sau thi đậu: 3 tuần

Thủ tục đổi bằng lái xe hết hạn:

 • CMND photo không cần công chứng
 • Photo bằng lái xe hết hạn
 • 8 hình thẻ 3×4 theo chuẩn quy định (chụp và in miễn phí tại trung tâm)